همکار محترم جناب آقای جلال بوستانی
اینک به حول و قوه الهی پس از سال ها خدمت صادقانه به افتخار بازنشستگی نائل گشته اید، بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خویش را بخاطر تلاش بی وقفه و همکاری صمیمانه شما بزرگوار به عمل آورده و از درگاه احدیت سلامتی، سعادت و توفیق روز افزون جنابعالی و خانواده گرانقدرتان را در تمامی مراحل زندگی مسئلت می نمائیم.
ازطرف ریاست،هیئت موسس و کارکنان موسسه آموزش عالی حکمت رضوی