به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند ساعت کاری موسسه از تاریخ ۹۸/۴/۱۸ لغایت ۹۸/۵/۱۸شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۳-۸   می باشد و پنجشنبه ۸-۱۲ می باشد.

ضمنا تعطیلات موسسه از ۹۸/۵/۱۹ تا ۹۸/۶/۱ می باشد.لذا از همه عزیزان تقاضا می شود جهت انجام اداری و آموزشی خود برنامه ریزی فرمایند.