ضمن آرزوی موفقیت در امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ جهت برگزاری هرچه بهتر امتحانات رعایت موارد ذیل ضروری می باشد:

  • همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه امتحان الزامی می باشد.
  • استفاده از تلفن همراه در هنگام برگزاری امتحان ممنوع می باشد.
  • کلیه امتحانات طبق برنامه اعلام شده و رأس ساعت برگزار خواهد شد. لذا شایسته است حداقل نیم ساعت قبل از شروع امتحانات در موسسه حضور به هم رسانید.
  • هرگونه تخلف در جلسه امتحان باعث ارجاع پرونده به کمیته انضباطی جهت تصمیم گیری خواهد شد.
  • برابر ماده ۱۴ آئین نامه آموزشی و براساس گزارش اساتید محترم ، دانشجویانی که بیش از سه شانزدهم در هر درس غیبت داشته اند از شرکت در امتحان پایانی محروم می باشند و برای آنان نمره صفر منظور می گردد.