روز قدس، روز تجلی صلابت و عظمت جهان اسلام، روز نماد آزادیخواهی و روز حمایت از مظلومان در برابر ستمگران و متجاوزان است، مردم مسلمان و عدالتخواه جهان در این روز یک صدا ندای مظلومیت مردم فلسطین را به گوش مستکبران و غاصبان جهان رسانده و علیه کفر، استکبار، صهیونیزم و امپریالیسم مستکبر و جنایتکار فریاد سر خواهند داد.دگر بار همزمان با ماه پرخیر و برکت رمضان، ندای حق طلبانه و مظلومانه مردم زجرکشیده فلسطین رساتر از گذشته به گوش می رسد. فریاد استغاثه و کمک از مسلمانان جهان. حضور آگاهانه و عظیم همه آحاد و ملت بزرگ ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس بار دیگر پوزه مستکبران و خناسان دوران را به زمین خواهد زد و ملت های جهان را در خلق چنین حماسه ای مبهوت خواهد کرد.
مشارکت حداکثری و با بصیرت جامعه شریف دانشگاهی ‘دژی محکم و سنگر عظیمی را در برابر هجمه های سیاسی، تبلیغاتی و نظامی دشمنان و بدخواهان قدس شریف ایجاد می کند.
روز جمعه استادان، کارکنان و دانشجویان موسسه آموزش عالی حکمت رضوی نیز همدوش و همراه همه آحاد ملت عزیزمان ایران اسلامی در راهپیمایی روز قدس حضوری پرشور و باصلابت خواهند داشت ودیگر بار از مظلومیت ملت شریف فلسطین با مشت های گره شده دفاع خواهند نمود. میعاد ما جمعه ۱۰ خرداد ماه ساعت ۹/۳۰صبح میدان بسیج