از متقاضیان محترم تقاضا می شود جهت ثبت درخواست وام به نشانی bp.swf.ir ( پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان) مراجعه و درخواست وام شهریه غیرانتفاعی بانک قرض الحسنه مهر را انتخاب نمایند.شایان ذکر است فرصت ثبت نام فقط تا قبل از پایان وقت اداری ۹۸/۲/۲۹ می باشد و زمان به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.