به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت رزرو غذا برای روزهای ماه مبارک رمضان می بایست وعده شام را انتخاب نمایند.ضمنا برنامه غذایی ساعت ۱۳ بسته خواهد شد و تحویل غذا از ساعت ۱۶-۱۵ خواهد بود. از دانشجویان متقاضی درخواست می شود تا قبل از ساعت ۱۳ اقدام به رزرو غذا نمایند.