قابل توجه دانشجویان محترم

با توجه به تغییر روز برگزاری آزمون کارشناسی ارشد به روزهای ۲۳ و۲۴ خرداد لذا کلیه امتحانات روزهای اول و دوم و سوم امتحانی به شرح زیر تغییر نمود:

۱- روز سه شنبه ۹۸/۳/۲۱ به یکشنبه ۹۸/۴/۹

۲- روز چهارشنبه ۹۸/۳/۲۲ به دوشنبه ۹۸/۴/۱۰

۳- روز پنجشنبه ۹۸/۳/۲۳ به سه شنبه ۹۸/۴/۱۱

ضمنا ساعات امتحانی ذکر شده در برنامه بدون تغییر می باشد.