داوطلبین علاقمند جهت شرکت در پروژه پژوهشی شناسایی کودکان کار در خیابان زیر نظر سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی سریعا امادگی خود جهت شرکت در پروژه را اعلام نمایند
موضوع طرح پژوهشی: شناسایی کودکان کار در خیابان
گروه هدف : ۲۰۰ نفر کودک مشغول به انواع کار (گل فروشی . روزنامه فروشی. ادامس . فال و‌….)در سطح خیابان
مدت زمان اجرای پروژه : ۲ ماه

ضمنا به کلیه اعضای داوطلب شرکت کننده در پروژه گواهی همکاری توسط سازمان بهزیستی استان اعطا میگردد.
اخرین مهلت نام نویسی جهت مشارکت در پروژه : ۹۸.۲.۱۰
تلفن تماس :