به اطلاع دانشجویان محترم شرکت کننده در طرح اطعام ملکوتی ( رزرو غذای دانشجویی مورخ ۲۲ اسفند جهت توزیع بین نیازمندان و محرومین) می رساند نام ،نام خانوادگی وشماره دانشجویی خود را به آیدی yaDEkhODa20 @سریعا ارسال نمایند.