احتراماً به اطلاع کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم می رساند سامانه خدمات آموزشی بخش تایید مدارک برای ترجمه از تاریخ ۱ اسفند ۹۷ برای متقاضیان جهت ثبت درخواست ها قابل دسترسی نمی باشد و متقاضیان بایستی از طریق سامانه سجاد درسایت portal.saorg.irدرخواست خود را ثبت نمایند