قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی:

  • به دانشجویان محترم توصیه می گردد جهت آگاهی از نحوه ثبت نام ، فرایند درخواست وام، شرایط ضمانت و … ، شیوه نامه اجرایی نحوه پرداخت و بازپرداخت وام شهریه که روی سایت و کانال بارگذاری شده است را به دقت مطالعه فرمایند.
  • جهت تسریع در پرداخت وام ، تقاضا می شود حداکثر تا ۱۵اسفند با مراجعه به آدرس bp.swf.ir درخواست وام خود را ثبت نمایند.
  • دانشجویان متقاضی واجد شرایط وام حداکثر ۲۰ روز فرصت دارند که برای تکمیل پرونده و ارائه ضامن به بانک مراجعه نمایند در غیر اینصورت و پس ازمدت ۲۰ روز به صورت خودکار انصراف از دریافت وام تلقی خواهد شد.
  • دانشجویان برای تسهیل و تسریع در تکمیل پرونده حتی الامکان در نزدیکترین شعب منتخب به محل سکونت خود یا نزدیکترین شعب منتخب برای مراجعه ضامن را انتخاب وافتتاح حساب نمایند.