طبق مصوبه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی ، از این پس هر یک از اساتید محترم مدعو می توانند حداکثر راهنمایی ۴ عنوان پایان نامه(۴ دانشجو) از هر ورودی اعم از همزمان و غیر همزمان را عهده دار گردند.لذا دانشجویان عزیزی که تا کنون پروپوزال خود را تحویل گروه نداده اند جهت اطلاع از ظرفیت مجاز هریک از اساتید محترم به دفتر گروه مربوطه مراجعه نمایند.