برگزاری کارگاه معرفی ایده های مناسب برای راه اندازی یک کسب کار اینترنتی (معارفه دوره جامع دیجیتال مارکتینگ) شنبه ۸دی ماه،ساعت۱۲ الی ۱۴/موسسه آموزش عالی حکمت رضوی، کلاس۱۱۰