کلاس جبرانی درس روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه سرکارخانم حسین زاده ملکی سه شنبه ۹۷/۱۰/۴ ساعت ۱۸-۱۲ برگزار می گردد.