به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی وام دانشجویی که درخواست خود را در سایت ثبت نموده اند می رساند در اسرع وقت(تا تاریخ ۹۷/۹/۱۳) فرم درخواست وام را از تایپ و تکثیر طبقه منهای ۱ دریافت و تکمیل شده آن را با ذکر نام شعبه و کد آن به اتاق کامپیوتر تحویل نمایند.