کلاس روانشناسی اجتماعی پیشرفته روز پنجشنبه با جناب آقای دکتر حسنی در کلاس ۱۰۳ برگزار می گردد.