با توجه با ابلاغیه شیوه نامه جدید پرداخت و بازپرداخت وام شهریه، فرایند اجرای دریافت وام شهریه در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ بصورت زیر می باشد از متقاضیان محترم دریافت وام تقاضا می شود شیوه نامه پرداخت و بازپرداخت وام شهریه را مطالعه فرمایند:
۱- ثبت درخواست وام شهریه بانک قرض الحسنه مهر با مراجعه به سامانه فاز دو به آدرس bp.swf.ir (دانشجویانی که فاقد سابقه و ثبت نام در سامانه می باشند در همان آدرس ابتدا تشکیل پرونده نمایند و بعد از تائید دانشگاه و ارسال پیامک برای ثبت درخواست وام شهریه بانک قرض الحسنه مهر ایران اقدام نمایند)
۲- ثبت درخواست وام بعد از بررسی و تائید توسط کارشناسان دانشگاه و صندوق رفاه به بانک ارسال می گردد.
۳- بعد از تائید ثبت نام اولیه، پیامک تائید جهت مراجعه دانشجو به شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران و ارائه مدارک مورد نیاز ارسال می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ارائه به بانک:
۱) درخواست کتبی و تکمیل فرم ها و قرارداد بانک تسط دانشجو و ضامن در محل شعبه انتخابی بانک
۲) ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی (دانشجو)
۳) اصل و کپی، شناسنامه و کارت ملی (ضامن)
۴) ارایه مدارک هویت شغلی (تصویر آخرین فیش حقوقی ممهور شده یا یا گواهی کسر از حقوق و یا ارایه یک فقره چک به وسیله ضامن) برای کارمندان شاغل / یا ارایه پروانه کسب معتبر مربوط به محل کسب و آخرین قبض آب یا برق یا گاز برای شغل های آزاد به همراه ارایه چک و پرینت گردش حساب بانکی