ضمن تبریک به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت برای دانشجویان محترم ، به اطلاع می رساند شروع کلاسها از روز شنبه مورخ ۹۷/۶/۲۴ می باشد.