ضمن آرزوی موفقیت در امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ جهت برگزاری هرچه بهتر امتحانات رعایت موارد ذیل ضروری می باشد:

  • همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه امتحان الزامی است.
  • استفاده از تلفن همراه در هنگام برگزاری امتحان ممنوع می باشد.
  • کلیه امتحانات طبق برنامه اعلام شده و راس ساعت برگزار خواهد شد. لذا شایسته است حداقل نیم ساعت قبل از شروع امتحانات در موسسه حضور بهم رسانید.
  • هرگونه تخلف در جلسه امتحان باعث ارجاع پرونده دانشجو به کمیته انضباطی جهت تصمیم گیری خواهد شد.
  • بربر با ماده ۱۴ آئین نامه آموزشی و بر اساس گزارش اساتید محترم، دانشجویانی که بیش از سه شانزدهم در هر درس غیبت داشته اند از شرکت در امتحان پایانی محروم می باشند و برای آنان نمره صفر لحاظ می گردد.
  • بنا به اعلام اداره دانشجویان بین الملل دانشگاه فردوسی، دانشجویان غیرایرانی فاقد گذرنامه و ویزای تحصیلی اجازه شرکت در امتحانات پایان نیمسال دوم ۹۷-۹۶ را ندارند.