به اطلاع کلیه اساتید و کارکنان و دانشجویان محترم می رساند به دلیل عدم امکان برگزاری کلاس جبرانی، ساعت کاری موسسه در روز پنجشنبه ۹۷/۳/۱۰ ساعت ۸ صبح اعلام می گردد.