کلاس جبرانی دانش خانواده سرکارخانم همتی روز یکشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۳ ساعت ۱۶-۱۴ در کلاس ۱۰۲ برگزار می گردد.