دی 5, 1402 - موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

تعطیلی موسسه روز چهارشنبه 6 دی ماه

تعطیلی موسسه روز چهارشنبه 6 دی ماه

۵ دی ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

🔸تعطیلی فعالیت‌های آموزشی کلیه مراکز آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی مشهد و مناطق هفت‌گانه در شیفت صبح و عصر/ تعطیلی کلیه فعالیت‌های ورزشی در فضای باز و بسته‎ مهدی اله پور مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خراسان رضوی:🔹با توجه به وضعیت موجود و ...