مهر 1, 1402 - موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۱ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم فاطمه سادات مولوی­ پور دانشجوی کارشناسی ارشد روان­ شناسی عمومی با عنوان: "  پیش بینی  استفاده آسیب زا از فضای مجازی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه با نقش خودتنظیمی و خودکارآمدی" استاد ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۱ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مهتاب اسراری دانشجوی کارشناسی ارشد روان­شناسی عمومی با عنوان: " مقایسه سرسختی، تاب آوری و اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان و زنان سالم" استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمود آزادی استاد مشاور: ...