گروه درمانی معنوی سوگ

برخی از افراد پس از فقدان و‌ مرگ عزیزی، علائم غم و افسردگی را تجربه میکنند، که گاهی بصورت طبیعی این علائم از بین می رود، اما برخی از افراد ممکن است سالها با آن دست و پنجه نرم کنند، بطوریکه این علائم غم و اندوه بر روی کیفیت زندگی آنها تاثیر منفی میگذارد. مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی حکمت رضوی با شماره پروانه 887، تحت عنوان گروه درمانی معنوی سوگ توسط آقای دکتر محمود آزادی، بنیانگذار کرامت درمانی معنوی قصد دارد برای پانزده نفر در طی شش جلسه دو ساعته این گروه درمانی را اجرا کند، تا بتواند از آلام و رنج افراد با تجربه سوگ کم نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ثبت با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

0915-521-7540 خانم میرزائی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.