وبینار آموزشی چگونگی ارائه خدمات مددکاری اجتماعی

↙️حوزه مددکاری اجتماعی و مرکز مشاوره،سلامت و سبک زندگی دانشگاه شهید باهنر کرمان با همکاری دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در سطح کشور برگزار می کند.

📑موضوع
وبینار آموزشی چگونگی ارائه خدمات مددکاری اجتماعی (الویت دانشجویان در معرض خطر)

👤مدرس :
دکتر قاسم قجاوند
استادیار گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه حکمت رضوی مشهد

✅ویژه کارشناسان و درمانگران مراکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشگاه های سراسر کشور

زمان :
🗓دوشنبه ٢۱ اسفند ماه و
سه شنبه ٢٢ اسفندماه ١۴٠٢
⏰ساعت ٩ تا ١١

🗓 ٢٧فروردین ١۴٠٣
⏰ساعت ٩تا ١١

❎لینک ورود :
https://ocvc.uk.ac.ir/consultant11
با گزینه مهمان وارد شوید.

❌گواهی کارگاه به افرادی که در تمام جلسات ذکر شده شرکت داشته باشند تعلق میگیرد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.