قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1400 جهت نمدید سنوات نیمسال پنجم (نیمسال اول 1403-1402) سریعا به امور آموزشی موسسه مراجعه فرمایند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.