قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد


دانشجویانی که قصد گرفتن کد اخلاق پژوهشی را دارند، می توانند پس از تصویب پروپوزال خود به کتابخانه خانم امیری مراجعه کنند.
چنانچه دو ماه از تاریخ تصویب پروپوزال بگذرد کد اخلاق تعلق نمی گیرد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.