تغییر تاریخ امتحان

امتحان نرم افزارهای کاربردی در حسابداری از روز دوشنبه 1402/11/2 به سه شنبه 1402/11/3 منتقل گردید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.