اطلاعیه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس مشاوره سلامت روان، استاد مظلوم زاده شنبه 12 خرداد کد اول ساعت 12-10 و کد دوم 14-12 برگزار می گردد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.