اطلاعیه وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی وام می رساند طبق آئین نامه وام شهریه صندوق رفاه فقط به دانشجویان غیر شاغل تعلق می گیرد . بدیهی است در هر مرحله از ثبت نام که برای صندوق رفاه مشخص شود که دانشجوی متقاضی وام شاغل است از ادامه پرداخت جلوگیری به عمل خواهد آمد.ضمنا اعتبار وام به پایان رسیده و هیچ درخواستی قابل تائید نمی باشد در صورت افزایش اعتبار اطلاع رسانی خواهد شد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.