اطلاعیه تغییر تاریخ امتحان

امتحان حسابداری صنعتی از روز چهارشنبه مورخ 1402/10/20 به روز شنبه 1402/11/7 ساعت 8 تغییر یافت.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.