اطلاعیه بسیار مهم آموزشی

قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان گرامی

براساس آئین نامه آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بدینوسیله یادآوری می گردد؛ حضور دانشجو در تمام جلسات کلاس درس الزامی می باشد و اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از 3/16 (سه شانزدهم) غیبت نماید از شرکت در امتحان پایان نیمسال محروم و نمره آن درس در کارنامه صفر منظور می گردد.لذا خواهشمنداست غیبتهای کلاسی به نحوی مدیریت گردد تا در پایان نیمسال مشکلی از لحاظ محرومیت از امتحان و درج نمره صفر ایجاد نگردد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.