برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم نصیبه بهلوری­ حجاز دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

با عنوان:

بررسی رابطه بین نقش نظارت و راهنمایی مدیران با عملکرد و نگرش شغلی معلمان مقطع ابتدایی ناحیه 7 مشهد

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر نرگس آهنچیان

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مجتبی بذرافشان مقدم

زمان: 1402/7/30، ساعت 9:30صبح

مکان: کلاس110

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان کارشناسی ارشد آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.