ستاد ازدواج دانشجویی خراسان رضوی برگزار می کند:

ستاد ازدواج دانشجویی خراسان رضوی برگزار می کند:

آنچه زوجین باید بدانند!!!

ویژه دانشجویان متاهل
با حضور استاد صادقیان

سه شنبه ۸ اسفند ماه ساعت ۱۳
قاسم آباد-دانشگاه آزاد اسلامی-سالن شهید عباسپور (دانشکده مهندسی)

دفتر نهاد رهبري دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.