ساعت کار روز شنبه 12 اسفند

با نظر به اعلام دانشگاه فردوسی در خصوص ساعت کار مراکز آموزشی فردا ساعت شروع کار موسسه ۹ صبح می باشد بدیهی است کلاسهای ساعت ۸ تا ۱۰ دانشجویان برگزار نمی شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.