بیانیه دعوت روسای محترم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی _غیرانتفاعی مشهد به مشارکت حداکثری در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

بیانیه دعوت روسای محترم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی _غیرانتفاعی مشهد به مشارکت حداکثری در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.