برگزاری دوره هوش مصنوعی دانشگاه علامه طباطبایی برای اساتید دانشگاه و دانشجویان دکتری