برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکارخانم زهرا معصومی نسب دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکارخانم زهرا معصومی نسب دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

با عنوان:

بررسی مقایسه عزت نفس، افکار غیر منطقی، اضطراب و افسردگی در زنان خانه دار و شاغل

استاد راهنما: جناب آقای دکتر جعفر طالبیان­ شریف

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمود آزادی

زمان: 1402/12/2، ساعت 11:30 : ظهر

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا)

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.