برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مهدیه مهدی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکارخانم مهدیه مهدی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

با عنوان:

بررسی نقش میانجی گری تاب آوری در رابطه سرسختی با کیفیت زندگی معلمان مشهد در شیوع کوید 19

استاد راهنما: جناب آقای دکتر جعفر طالبیان ­شریف

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمود آزادی

زمان: 1402/12/2، ساعت 9:30 صبح

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا) شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.