برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم بی بی عزت پورحسینی­ گلستانی دانشجوی کارشناسی ارشد روان­شناسی عمومی

با عنوان:

”  پیش بینی نگرش به روابط فرا زناشویی بر اساس  استفاده از شبکه های اجتماعی و رضایت زناشویی در افراد متقاضی طلاق

استاد راهنما: جناب آقای دکتر جعفر طالبیان­ شریف

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمود آزادی

زمان: 1402/7/18، ساعت 11:30 ظهر

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا)

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.