برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم سیده فاطمه قاسمی دانشجوی کارشناسی ارشد روان­ شناسی عمومی

با عنوان:

”  بررسی رابطه سبک های فرزند پروری و سبکهای هویتی والدین با سبک های خلق و خو و سبک های دفاعی نوجوانان با تاکید بر نقش میانجی­گری الگوهای ارتباطی خانواده

استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمود آزادی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر جعفر طالبیان­ شریف

زمان: 1402/7/25، ساعت 9:30 صبح

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا)

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.