برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مطهره حامدی نیک دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

با عنوان:

“بررسی نقش میانجی شخصیت زنان در ایجاد تعارضات زناشویی و تاثیر آن بر هوش هیجانی فرزندان نوجوان”

   استاد راهنما: جناب آقای دکتر جعفر طالبیان­ شریف

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمود آزادی

زمان: 1402/6/22، ساعت 11:00 ظهر

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا) شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.