برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مرضیه سادات سیدان دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

با عنوان:

رابطه هوش فرهنگی، هوش معنوی و عدالت آموزشی با تعهد کاری معلمان مدارس ابتدایی منطقه تبادکان

استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسینعلی کوهستانی

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر نرگس آهنچیان

زمان: 1402/7/19، ساعت 9:45 صبح

مکان: سالن شورا

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان کارشناسی ارشد آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.