اطلاعیه مهم وام دانشجویی

قابل توجه دانشجویان محترمی که درخواست وام خود را در سیستم ثبت نموده اند، فقط درخواستهایی تائید و ارسال می شود که اصل مدارک محضر و نامه کسر از حقوق را حداکثر تا 1402/9/18 به اتاق کامپیوتر خانم جولائی تحویل نمایند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.