اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان با سوابق تحصیلی مرحله تکمیل ظرفیت

ضمن تبریک قبولی به  پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته 1402 در موسسه آموزش عالی حکمت رضوی، با توجه به

اطلاعیه زیر مراحل ثبت نام را دنبال نمائید:

زمان ثبت نام از روز پنجشنبه 1402/12/24 ازساعت8الی12و سایر روزها ساعت 13-8 می باشد.
مدارک مورد لازم جهت ثبت نام:

1- با توجه به نوع مدرک فارغ التحصیلی یکی از موارد زیر با  تاریخ فارغ التحصیلی 1402/11/30یا قبل از آن به همراه تصویر
* نظام قدیم آموزش متوسطه
اصل یا گواهی مدرک تحصیلی دوره چهار یا شش ساله دبیرستان
گواهی تحصیلی سال ماقبل (سوم) و دو سال ما قبل دیپلم
 اصل گواهی یا کارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم با قید معدل کتبی


**نظام آموزشی سالی واحدی و یا ترمی واحدی
 مدرک پایان دوره پیش دانشگاهی
مدرک دیپلم متوسطه نظام آموزشی ترمی واحدی/سالی واحدی
 کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام آموزشی ترمی واحدی/سالی واحدی
کارنامه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی

***نظام آموزشی جدید3-3-6

_گواهی دیپلم متوسطه پایه دوازدهم نظام جدید آموزشی  جدید
_ کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان پایه دهم تا دوازدهم

****دارندگان مدرک کاردانی پیوسته-ناپیوسته مدارک کاردانی فوق دیپلم

 2- چهار قطعه عکس 4*3

 3- اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات آن

 4- اصل و کپی کارت ملی

5-مدرکی که وضعیت نظام وظیفه  را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنما شماره یک آزمون سراسری   1402 مشخص کند( آقایان)

 6- رسید درخواست تائید مدرک دیپلم نظام قدیم یا پیش دانشگاهی که از طریق دفاتر پیش خوان دولت انجام شده باشد.

 7- ارائه مدرک معتبر اقامت جهت دانشجویان اتباع از قبیل روادید تحصیلی با تاریخ معتبر ، کارت آمایش و یا برگه تردد

8- ارائه مدارک شاهد و ایثارگری جهت دانشجویان خانواده شاهد و ایثارگر (جانباز 25 درصد به بالا)


لازم است کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته نسبت به تهیه تائید تحصیلی پیش دانشگاهی یادیپلم نظام قدیم خود بامراجعه به  اقدام نمایند
https://emt.medu.ir

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.