وام مازاد شهریه افراد تحت پوشش کمیته امداد در سامانه یکپارچه قابل بهره داری گردیده است.لذا متقاضیان از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۳/۸ می توانند به پرتال دانشجویی صندوق رفاه refah.swf.ir مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند.