کلاس روش تحقیق آقای دکتر داورپناه امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۴ ، به جای ساعت۱۰ ، ساعت ۱۲ برگزار می گردد.