به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، امتحانات پایان ترم برای تمام رشته ها و تمام مقاطع به صورت حضوری برگزار می گردد. تاریخ برگزاری امتحانات در پرتال دانشجویی اصلاح گردیده است لذا برای مشاهده برنامه امتحانی به پرتال خود مراجعه نمایید.