کلاس جبرانی درس کارورزی۱و۲ جناب آقای دکتر غلام محمدی جهت دانشجویان محترمی که امتحان نداده اند ، روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ساعت ۱۴-۸ برگزار می گردد.