با توجه به مصوبه هیات دولت در خصوص صرفه جویی مصرف برق، موسسه در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۲۵ و ۲۶ تیرماه تعطیل می باشد.